TRACK LIST:
01. Kaplya Jizni
02. Vitaminka
03. Gloriab
04. Sonya
05. New Politic
06. Prosta4ek
07. Romantik
08. Ambient
09. PogrujenieSTb
10. Triola
11. Giftb
12. Kosmos
13. Odnorazoviy
14. Sneg2
15. Takaya
16. Krugi Pustoti
17. Otreshenniy
18. Tapki
19. VocalInstrumental

Catalog: AcSa004
Artist: Salfetky
Title: Go Screw Yourself
Format: CD
Release date: 04 Jan 2007